Sejarah Penubuhan

Kolej Komuniti Bagan Serai telah ditubuhkan pada tahun 2013 dan berfungsi sepenuhnya pada tahun 2014 dengan 12 orang staff perintis . Pada peringkat awal, kolej ini menawarkan 2 kursus peringkat sijil iaitu Sijil Pemprosesan & Kawalan Mutu Makanan dan Sijil Akauntasi dan telah membuat pengambilan pelajar sulung pada Julai 2014. 

Pada Ogos 2014 Kolej Komuniti Bagan Serai berpindah sementara ke premis lain bagi memberi laluan untuk proses pengubahsuaian sepenuhnya 10 Lot rumah kedai untuk dijadikan Kampus Utama baganser_kkbse. Kolej dijangka akan beroperasi sepenuhnya di kampus baru ini pada tahun 2017 Kursus Sijil Pemprosesan & Kawalan Mutu Makanan masih ditawarkan dan kursus Sijil Pengoperasian Perniagaan merupakan kursus baru di baganser_kkbse menggantikan Siji Akauntasi.
Kolej Komuniti Bagan Serai ditubuhkan untuk memenuhi kehendak sosial dan keperluan tenaga manusia selaras dengan dasar kerajaan untuk melahirkan lebih ramai golongan pekerja mahir. Bagi golongan setempat pula, kolej ini berperanan memberi pendedahan kepada mereka dengan kursus-kursus pendek yang ditawarkan. Lulusan Kolej Komuniti berpeluang untuk mengisi keperluan tenaga kerja industri dalam bidang-bidang kemahiran yang berkaitan atau membuka perniagaan sendiri.