Perutusan Pengarah

Selamat datang ke Laman Web Rasmi Kolej Komuniti Bagan Serai, Perak.

Adalah menjadi harapan dari pihak kami bahawa laman web ini dapat menyalurkan maklumat-maklumat yang berguna kepada semua pihak. Pihak kami amat mengalu-alukan pihak anda semua untuk memberikan maklumbalas, pandangan serta cadangan untuk kami memperbaiki lagi mutu laman web kami ini. Seterusnya dapat mempertingkatkan lagi kemampuan Kolej Komuniti Bagan Serai dalam menyediakan perkhidmatan kami kepada anda semua. Semoga dengan bantuan anda semua, pihak kami dapat memperkasakan lagi program-program yang dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada semua pihak.

 

Sekian, Terima Kasih.